Kalastuspolitiikkaamme arvostellaan julkisessa keskustelussa ankarasti. Mikään osapuoli ei ole tyytyväinen.

Kuluttajat -kalakauppojen ja ravintoloiden asiakkaat- ovat tyytymättömiä, koska kotimaista kalaa on tarjolla yhä harvemmin ja sen hinta on korkea, esim. kuha 28 e/ kg. Luottamus kotimaista kalaa kohtaan on kärsinyt, kun Itämeren kalan dioksiiniongelmasta on tiedotettu huonosti. Epäluuloa herättää myös se, että eri jokien villiä lohta ja istutettua lohta myydään sekaisin, eikä kauppiaskaan tiedä, mitä hän myy.

Ammattikalastajat ovat tyytymättömiä, koska koko ammattikunta on kuolemassa. Kalastajat ikääntyvät, ovat jo keskimäärin eläkeiässä, eikä nuoria jatkajia löydy montaakaan. Syynä on alan heikko kannattavuus ja riippuvaisuus tukiaisista.

Kalastusoppaat ovat tyytymättömiä petokalojen kokoon, erityisesti kuhat kalastetaan aivan liian pieninä, merellä 37 – 40 cm:n pituisina. Oppaat ovat tyytymättömiä myös siihen, että lohi nousee kunnolla enää kahteen jokeen, Tenoon ja Tornionjokeen. Toimivien kalateiden puuttuminen ja lohen voimakas merikalastus pitävät tästä huolen.

Myös yhä useampi vapaa-ajan kalastaja toivoisi isompia saaliskaloja, muutakin kuin haukea. Ja parempaa jokikalastusta kalastusmatkailun merkeissä. Painopiste on siirtymässä heittokalastukseen, onginnan ja pilkinnän vähetessä.

Vapaa-ajan verkkokalastajien luulisi olevan tyytyväisiä, koska he saavat nauttia maailman vapaimmasta pyydyskalastuksesta. Pieniä alle kutuikäisiä kuhia saa kalastaa, eikä valtion toimesta ole verkkomäärille laitettu mitään rajaa. Mutta vapaa-ajan verkottajatkin ovat tyytymättömiä, koska he pelkäävät vapautensa kaventuvan. Ehkä osa verkkokalastajistakin toivoisi isompia kaloja ja kalojen parempaa luontaista lisääntymistä.

Valtiovarainministeriössä ollaan tyytymättömiä kalatalouden suuriin kustannuksiin ja sen aiheuttamaan kansantaloudelliseen tappioon. Valtiontilintarkastajat ovat tästä huomauttaneet joka vuosi. Esim. pelkät mereen istutetut lohenpoikaset maksavat seitsemänkertaisesti sen, mikä on kalastajien lohisaaliin arvo.

Suomen kalastuspolitiikka tarvitsee perusteellisen remontin. Nykyiset käytännöt ja rahan syytäminen eivät tuo tuloksia. En ehkä osaa ratkaista kaikkia kalastuspolitiikan ongelmia, mutta tässä on muutama ehdotus.

Kalastajien aseman ja kalakaupan kehittämiseksi ehdotan, että kotimaisen kalan jalostusastetta nostetaan. On kehitettävä kotimaiseen kalaan perustuvia valmiita kalaherkkuja – sellaisia, jotka eivät suoraan kilpaile ulkomaisen tuonnin kanssa. Emme pysty kilpailemaan norjanlohen kanssa, mutta voisimme tehdä kiinnostavia tuotteita vaikkapa kuoreesta, lahnasta ja särjestä. Rahaa jalostusasteen nostoon saataisiin ajamalla alas kilpailukyvytön lohitalous. Kuluttajat ovat ennakkoluulottomia kokeilijoita, minkä todistaa esim. sushin suosion nopea kasvu. Kun saadaan aikaan menestystuotteita, voidaan ammattikalastajillekin maksaa paremmin.

Kuhan alamitta on nostettava asetuksella kaikilla vesillä 45 cm:iin. Pienimmät sallitut verkkojen silmäkoot on määrättävä tämän mukaan. Harrastuksenaan verkoilla kalastaville on säädettävä neljän verkon enimmäismäärä. Tämä 45 cm:n koko takaa kuhan luontaisen lisääntymisen ja istutukset voidaan lopettaa. Kalastajat saavat elämyksiä isomman kuhan pyynnistä. Kuhasaalis kasvaa myös kiloissa punnittuna. Ammattikalastajat saavat samalla työpanoksella enemmän kuhaa.

Jokaiseen padottuun jokeen on rakennettava kalatie uusimman tietotaidon pohjalta. Rahaa tähän on otettava muuttamalla voimayhtiöiden istutusvelvoitteet kalateiden rakentamisvelvoitteiksi ja tarkistamalla vesioikeuksien kauan sitten määrittämiä korvausperusteita. Vaelluskalojen kalastusta merellä ja varsinkin jokisuiden lähellä on rajoitettava. Kalasta saadaan kaikkein paras hinta, kun se kalastetaan kalastusmatkailun merkeissä.

Miksi suomalaiset tekevät yhä enemmän kalastusmatkoja ulkomaille? Siksi, että omat kalavetemme ovat huonossa kunnossa.

Erik Herlevi

Kirjoittaja on yksi Suomen kokeneimmista kalastusoppaista. Jo 20 vuotta elämyksiä luonut Augur Kalastuspalvelu järjestää kalastusretkiä, saunomista ja majoitusta yritysryhmille ja muille ryhmille Rönnäsin alueella Loviisassa.
Lue lisää

Jos blogi oli mieleesi, kerro siitä kavereillekin!

Erik Herlevi on yksi Suomen kokeneimpia kalastusoppaita ja Augur Kalastuspalvelu on järjestänyt kalastusretkiä yrityksille ja muille ryhmille Suomenlahdella jo yli 20 vuoden ajan. Lisäksi Erik on näyttötutkintomestari kalastusopaskoulutuksessa ja valittu vuoden kalastusoppaaksi 2009.